Skip to Content

Betlémské světlo v Hradci Králové podvanácté

Úvodní obrázek: 

Tak jako každý rok přijede do Hradce Králové Betlémské světlo i letos. Stane se tak v sobotu 22.12.2012 - na den po konci světa si tedy nic neplánujte!

Hradecká skautská delegace vyzvedne světlo v dopoledních hodinách a přinese ho do Českého rozhlasu spolu s několika malými štikami. Nemusíte však mít strach, že skauti si neváží tradic a odsunuli klasického vánočního kapra na druhou kolej. Štiky (pozn. redakce - Štiky = 7. vodácký oddíl ze střediska Karla Šimka) budou totiž mluvící a zavypráví o tom, jak prožívají adventní čas. Následovat bude tradiční návštěva biskupství a dále pak rozvoz do dalších míst. I letos si lze betlémské světlo zapálit na biskupství, v budově Českého rozhlasu a dále v několika dalších kostelech.

Letos chceme betlémské světlo rozdat ještě více lidem, než v minulém roce!! Přidejte se tedy s oddílem a šiřte světlo, které reprezentuje radostnou zvěst, a hlavně pomozte zachovat ten pravý smysl Vánoc, který je již na seznamu těch nejohroženějších druhů!!! V neděli 23.12.2012 v 18:00 se na Vás na všechny těšíme na Velkém náměstí, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si hezké Vánoce!