Skip to Content

Dětská hra O poklad Hradeckých měšťanů 2012 je za námi

Úvodní obrázek: 

Čas plyne jako voda a tak si na konci listopadu dali opět sraz skauti na Malém náměstí, aby pátrali po pokladu Hradeckých měšťanů. Již XI. ročník této městské hry uspořádal v sobotu 24. listopadu pro skauty z Hradce Králové, Pardubic a Liberce skautský oddíl Jednička z Hradce Králové.

Odpoledne se sešli všichni hráči u kašny na Malém náměstí. Starší členové Jedničky pro ostatní připravili na úvod krátkou scénku, která hráče uvedla do vlastní hry. Letos se na náměstí objevila tajemná bytost, která pomocí svého vějíře dokázala okouzlit stráže střežící poklad. Málem se ji podařilo se pokladu zmocnit, ale duchapřítomnost jednoho ze strážců překazila plány naší neznámé. Proto bylo úkolem všech třiceti zúčastněných družin pomoci s hledáním pokladu.

Nejprve však každá z družin musela obejít více jak pětadvacet různých míst na starém městě a splnit požadované úkoly. Po dvou hodinách pátrání a velkých bitev s papírovými koulemi se všichni hráči sešli na Pivovarském náměstí, kde se konala kontrola splněných úkolů. Nejlepší družiny za odměnu získaly rozstříhanou zprávu s popisem cesty k pokladu. Ostatní si museli chybějící útržky dopisu zajistit běháním. Pak bylo už na každém, jak rychle se mu dopis podaří složit a vyrazit na cestu. Celoodpolední snažení nakonec bylo proměněno v nalezení pokladu. Závěr celé hry proběhl na Malém náměstí, kde si nálezci spravedlivě rozdělili poklad.

Vítězem velkého klání se stala družina Štik z Hradce Králové. Vítězové si odnesli na památku velký pohár plný sladkostí a další ceny. Více o celé hře na www.jednickahk.estranky.cz