Skip to Content

Oslavy 100 let se vydařily

Úvodní obrázek: 

V neděli 7.10.2012 mě probudil vydatný déšť, bubnující na plechový parapet. Po letmém pohledu ven se mi vstávalo opravdu špatně. Venku lilo jako z konve a přitom právě na neděli byla naplánována oslava stoletého výročí českého skautingu a 95 let od počátku skautování v Hradci Králové. Říkal jsem si, že se tam asi moc lidí nesejde…

Oslavě předcházely dlouhé přípravy. Vymyslet náplň, zorganizovat propagaci, domluvit kapelu, to není otázka jednoho odpoledne, ale několika měsíců. Proto při stanovení data konání akce nemohl nikdo tušit, jaké bude na začátku října počasí. Doufali jsme ale, že bude počasí alespoň trochu nakloněno skautům a že jim oslavu stoletých narozenin nezkazí. Nakonec těsně před začátkem akce přestalo pršet a dokonce vysvitlo i slunko. Pak se na středisku Rybárny sešlo několik stovek nás gratulantů, abychom spolu vzájemně oslavili století skautingu strávením společného odpoledne.

A bylo to odpoledne skutečně nabité. Pro naše nejmenší bratříčky a sestřičky byly připraveny aktivity, při kterých se formou hry dozvěděli něco o zakladateli skautingu A.B. Svojsíkovi, o pohnuté historii skautingu v českých zemích a mohli prostřednictvím filmového záznamu navštívit tábor kuklenských skautů v roce 1938 a porovnat, co mají naše tábory s těmi historickými společného. Pro tvořivé byly připraveny i různé rukodělky, škoda jen, že aktivity neprobíhaly z důvodu mokra a chladu venku, jak se původně předpokládalo, ale přesunuly se do nové budovy střediska. I tak si ale všichni odpoledne náležitě užili.

K poslechu vyhrávala skautská dechová kapela, která z důvodu počasí také koncertovala v jedné z kluboven, a servírovala nám nejen skautské klasiky, jako Stály báby, či Poštorenská kapela, ale i národní písně, tak typické pro žesťovou hudbu.

Velký ohlas zaznamenala též výstava dokumentů, fotek a předmětů, vybraných z archivu hradeckého skautingu, která mapovala celou historii skautování v Hradci, od založení prvního oddílu br. Tomáškem v roce 1916, až po poslední obnovu Junáka a činnost v době polistopadové. Výstava zaujala především bratry a sestry dříve narozené, kteří zavzpomínali na dobu svého mládí. Organizátory při přípravě výstavy zaujala například sekvence fotek ze svatby br. Hlouška v roce 1947, kdy novomanžele doprovázel špalír desítek či stovek hradeckých skautů i s pochodovou kapelou přes celý Hradec. Jedna z návštěvnic pak vyprávěla, že tato akce byla zcela spontánní a vznikla tak, že procházela skupinka krojovaných skautů městem a každý skaut, který je potkal a ptal se, kam jdou, se dozvěděl, že míří na svatbu bratra Hlouška. Tak se skupinka rozrůstala a po chvíli se před katedrálou shromáždilo na desítky hradeckých skautů i s celou kapelou, což novomanžele značně překvapilo. Ona návštěvnice, která příběh vyprávěla, to musela poměrně dobře vědět, byla to totiž sestra Jarda Hloušková, která byla na fotkách jako nevěsta… Jako doprovodný program výstavy byla i beseda s pamětníky, kteří vzpomínali na ty hezké i nehezké chvíle, které český skauting za dobu svojí historie prožíval. Historie lační návštěvníci mohli shlédnout také film na Dobré stopě, natočený v roce 1948, vyprávějící dobrodružství oddílu vodních skautů na prvním poválečném táboře v divokém pohraničí.

Slavnostní den byl zakončen ve skautském duchu, tedy slavnostním ohněm, při kterém byly předány vyznamenání těm bratrům a sestrám, kteří se zasloužili o hradecký skauting. Večer pak pokračoval zpíváním u slavnostního ohně, nastupující deštík nám však zábavu ukončil v tom nejlepším – a tak to nakonec všechno dobře dopadlo. Díky všem za účast!