Skip to Content

Cache č.2 - historie

Skauting, nový výchovný směr a systém, propagoval 8. prosince 1912 v zcela zaplněném sále Klicperova divadla sám zakladatel československého skautingu A. B. Svojsík. Avšak teprve během války se několik studentů seskupilo kolem profesora obchodní akademie Otakara Tomáška a v březnu roku 1916 utvořili první hradecký skautský oddíl.

Tomáškův oddíl se měl čile k práci. Konal schůzky v budově obchodní akademie (nyní pedagogická fakulta na břehu Labe) a později v klubovně veslařského klubu na soutoku Piletického potoka s Labem v sousedství původních krytých lázní. V dílně veslařů si chlapci zhotovili loďky. Zejména indiánské kánoe, eskymácké kajaky a „maňásky“. V háječku za Třebší měl oddíl k dispozici loučku u slepých ramen Labe a zde se tábořilo třeba jen ze soboty na neděli. Dokonce se projektovala stavba domku. Vůdce oddílu bratr profesor Tomášek byl neúnavným strůjcem činnosti hradeckých skautů a pomáhal i vznikajícímu oddílu skautek (1917), jehož vedení se ujala profesorka dívčího gymnasia Anna Podhorová. Lze jen litovat, že v roce 1918 si epidemie španělské chřipky vybrala jako jednu z četných obětí, i život jednoho ze strůjců skautingu v Hradci Králové.

Hradecký skauting v novém státě od roku 1918 pak organizoval Tomáškův kolega prof. František Zeman. Vzniklo několik oddílů a Hradec Králové se stal sídlem okresu i župy Svazu junáků skautů RČS.

Skauting se v našem městě rozvíjel zdárně i přes různé problémy. Je třeba vzpomenout práce skautů Jaroslava Růžičky – Mastera, bratra Jaroslava Božky z Kuklen a od roku 1927 architekta Břetislava Komárka, který přišel z Prostějova a brzy se stal hradeckým sborovým vůdcem

V roce 1931 se zúčastnili hradečtí skauti 1. tábora slovanských skautů v Praze.

V roce 1934 zejména díky architektu Komárkovi, ale i Ing. Edymu Němečkovi a všem nadšencům, dospělým i těm nejmenším, si hradečtí skauti otevřeli pěkný skautský domov u řeky Orlice. Předtím pobývali ve vypůjčených místnostech, např. v dnešním loutkovém divadle Drak.

Skauti získávají mezi občany města i v jeho vedení značnou autoritu a tím i finanční a morální podporu. O dobré jméno hradeckého skautingu se v té době zasloužili Ing. Edy Němeček, profesor reálky Antonín Litochleb a další. Díky několik rodinám příznivců skautingu bylo založeno Sdružení rodičů a přátel Junáka, které si vzalo na starost materiální zabezpečení oddílů.

Příkladně obětavý činovník Ing. Edy Němeček se stává župním zpravodajem. Sborový vůdce br. Šámal, prokurista továrny na hudební nástroje firmy Červený, opatřuje chlapcům vybavení pro založení dechové hudby, a tak ještě před druhou světovou válkou vzniká hradecká skautská dechová hudba, která později na Jamboree ve Francii tak proslavila nejen náš skauting, ale i Československou republiku.


Souřadnice: 50°12.674 ; 15°49.585

Šifra: (důležité je i zalomení řádků, pokud byste si text tisknuli)